1. Cömert Koca Ve Arka Koltuk (Alıntıdır)


  Tarih: 30.11.2019, Kategoriler: Grup Seks Yazar: threesome_ist, Kaynak: xHamster

  ... e?ilmeye ba?lad?.
  
  Zevkten irkilerek...
  
  E?ilirken bile sürekli surat?ma bak?yordu. Dili yara??m?n ba??na deymi?ti. Birden ba?? tamamen a?z?na girdi. Zevkten irkilerek kendimi geri çektim. Senem o ara yara??n tamam?n? a?z?na sokmu?tu. Yalarken sürekli yüzüme bakmas? beni daha fazla tahrik ediyor, çileden ç?kar?yordu. Ald???m zevkle yavrum, hayat?m bir tanem diyordum. Bu arada hiç konu?mayaca??n? zannetti?im kocas? hakaret et ona diyerek lafa girdi. Bende fahi?e, orospu, kaltak a?z?ma ne gelirse saymaya ba?lad?m.
  
  Ellerimle kad?n?n ba??ndan kavrayarak kafas?n? ileri geri çekiyordum. Bunlar?n arabada olmas? ayr? bir heyecan, kocas?n?n bizi izlemesi ayr? bir heyecand?. Bilmeden kendimi harika bir a?k oyununun içinde bulmu?tum. Onlar yollar?n? seçmi?ler, ben de onlara bu yolu tarif ediyordum. Art?k yeter diyerek kafas?n? önümden çektim. Ete?ini beline kadar s?y?r?p kuca??ma ald?m. Tam yara??n üstüne oturttum. Yava?ça girmi?ti. Belinden tutarak vücudunu ön koltuklara do?ru yaslad?m. Sex için harika bir pozisyondu. Arkadan yava? yava? pompalamaya ba?lam??t?m. Senem ba?? koltu?a s?k??m?? bir vaziyette h?çk?ra h?çk?ra inliyor, ald??? h?zl? darbelerde derinden bir ohh çekerek anla??l?r anla??lmaz bir ?eyler geveliyordu.
  
  Son sürat giden araban?n içinde son bir sevk ç??l???yla inleyen senem üçüncü kez sars?larak bo?al?yordu. Bir hamlede yüzüne kendime çevirip yara??n üzerine oturttum. Kuca??mda z?plarken bodynin ask?lar?n? a?a?? al?p heyecandan el sürmedi?im memelerine ula?t?m. Memelerini di?lerken. Z?p z?p z?pl?yordu yara??n üstünde a?k?m diyordum üstüne her oturdu?unda. Nefes al?? veri?lerimiz h?zlanm??t?...
  
  Darac?k am? yara?a öyle bask? yap?yordu ki ne oldu?unu bilmeden muhte?em bir zevkle f??k?rd?m. Tohumlar?m senem’in bacaklar?n?n aras?ndan damlarken kocas? arabay? kenara çekti. Arkaya yan?m?za geldi. kar?s?yla öpü?meye ba?lad?lar. Ve adam senemin amc???n? yal?yordu. Tabi ki benim tohumlar?m? da
«12»