1. sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz


  Tarih: 10.02.2020, Kategoriler: İlk Kez Yazar: kenanhan, Kaynak: xHamster

  Merhaba size 1 ay önce ba??mdan geçen ya?arken çok zevk ald???m bir
  
  olay? anlatmak istiyorum.ben 32 ya??nda 185 boy 90 kg bak?ml? ve atletik
  
  vucuda sahip kendi i?i olan bekar ya?ayan biriyim.Havalar iyice ?s?nmaya
  
  ba?lad??? için sahil kenar?ndaki k.kumladaki yazl???mda kalmaya
  
  ba?lam??t?m.
  
  (Ben bursada ya??yorum) olay?n gerçekle?ti?i gün ayn? siteden beraber
  
  gidip geldi?im arkada??m kenan ? almaya i?yerine gitmi?tim.kenan?n
  
  i?yerine gitti?imde kenan yoktu ama e?i hande ordayd?.handeyle
  
  selamla?t?ktan sonra hande kenan ?n geç gelece?ini kendisininde bursa da i?leri
  
  oldu?u için geldi?ini ama k.kumlaya gitmenin zor oldu?u bildi?i için buraya
  
  geldi?ini kendisinin benimle gelmesinde sak?nca olup olmad???n?
  
  sordu.bence sorun yok sen nezaman istersen ozaman gideriz dedim .
  
  Bende haz?rlan ozaman ç?kal?m dedi?imde ben haz?r?m hadi gidelim
  
  dedi.hande önümden ç?kt?.merdivenlerden inerken hande nin kalçalar?na gözüm
  
  tak?ld?.muhte?em görünüyordu..önümde k?r?tarak merdivenlerden indik
  
  caddeye ç?kt?k handeye sen 5 dakika bekle ben arabay? otoparktan al?p
  
  geliyorum dedim.bir?ey demeden ba??yla onaylad?.Ben geldi?imde hande ne
  
  kadar hovarda var bursada dedi.hay?rd?r ne olduki dedim.sen gelinceye kadar
  
  herkes korna çald?.
  
  Bende normaldir günde kaç kez bu kadar güzel bayan görüyorlarki
  
  dedim.hande gülümsedi ben okadar güzelmiyimki bak?yorlar dedi tabiki güzelsin
  
  güzel olmasan bu kadar insan neden sana talip olsun ki ...
  ... dedim.Hande
  
  keyifli bir ?ekilde talip olsalar ne olurki hiç birini tan?m?yorumki dedi.o
  
  an akl?mda ?imsekler çakt?.sen kendine talip ar?yorsan benide s?raya
  
  yaz dedim oda olmaz öyle ?ey sen benim e?imin arkada??s?n dedi..benim
  
  biraz can?m s?k?ld? zaten trafikte çok yava? ilerliyordu.ama handeyi
  
  kafalamay? kafama koymu?tum..
  
  Hande benim çekirgede küçük bir i?im var oraya gidelim hallettikten
  
  sonra döneriz dedim.oda ok zaten kenan da geç gelecek sorun olmaz
  
  dedi...çekirgede tekel bayi olan arka??ma u?rad?m asl?nda i?im yoktu.sadece
  
  handeye içki içermek istedi?im için bu yalan? uydurmu?tum. 3\'er tane bira
  
  ald?m. arabaya döndüm hande hani i?in vard? içki alm??s?n dedi bende
  
  arkada??m ikram etti yazl?kta
  
  balkonda içersin diye yalan?m? devam ettirdim.handeye dedimki bu
  
  biralar? bursa manzaras?na kar?? içmek istermisin biz gidinceye kadar biralar
  
  ?s?nacak ziyan olacak dedim..hande ba?ta olmaz kenan ararsa ne derim
  
  dedi.Sen içme ozaman bende yolda giderken içerim dedim biray? açt?m
  
  biradan büyükçe bir yudum ald?m hande hadi da? yoluna ç?k özendim içelim
  
  biralar? dedi
  
  (handenin alkole kar?? zay?f oldu?unu biliyordum özellikle bu yolu
  
  tercih ettim) ba?arm??t?m içkiyi seviyordu ama çabuk kafay? buluyordu.Da?
  
  yolunda uygun bir yer bulduktan sonra araban?n içinde içmeye ba?lad?k
  
  hande ilk biray? bitirdikten sonra çak?r keyif oldu.2nci biradan sonra da
  
  nakavt koltukta bana do?ru kayk?ld?.ba??m dönüyor bira çarpt? beni
  
  dedi.bende ozaman ...
«1234»