1. İlk Sex


  Tarih: 25.03.2020, Kategoriler: Anal İlk Kez Hardcore, Yazar: KERTENKELEBEK, Kaynak: xHamster

  ... bobam ?öle yok annem böle bekaretime bi?iy oldu?unu ö?renirlerse senide ya?atmazlar beni falan filan anlat?yo ama kim siker o havalar? =))
  
  Hiç cevap mimik gülümseme bak?? hiç bi tepki vermiyorum diktim gözümü tavana bak?yorum sadece.
  
  Sikimle oynamaya ba?lad? ben istemiyorum mu san?yosun senin içme girmeni falan gibisinden bi sürü laf say?kl?yo o arada iyice do?rulttu sikimi .
  
  Bende hala ses yok ama sikim dimdik dikiliyo.
  
  Eliyle sikimi göbe?ime do?ru yat?rd? birden kalkt? üstüne oturdu ama sokmadan.
  
  üstünde bi ileri bi geri yap?p akl?n ca kendini bo?alt?cak hasbam =)
  
  Tuhaf olmu?tum kesin verir art?k dedim içimden tav?na gelmi?ti.
  
  Ellerimle kalçalar?n?n yanaklar?n? ay?r?p Tam isabet al?cam sikimi b?rakm?yo bu sefer.
  
  Dedim kalk üstümden ben gidiyorum =)
  
  Gitme gitme nolur a?k?m k?zma anla beni falan filan dedim bu gün seni sikmezsem bidaha yüzümü bile göremiyceksin =)
  
  a?k?m götümü sik ozaman ama yava?ç yava? sözmü falan
  
  Dedim ?ansa bak a?z?na bile zorla verirken k?z kötü teslim etti =))
  
  Hemen domalt?p geçtim arkas?na zaten götü küçücük bide deli?e sokman?n imaki yok oyan? zorluyorum ba??r?yo bu yan? zorluyorum ba??r?yo bi türlü sokamad?m .
  
  Hemen akl?ma vazelin geldi.
  
  Dedim sen dur geliyorum ç?kt?m odadan ç?r?lç?plak odalardan birinin kaps?n? çald?m ev sahibi çocu?un k?z arkada?? açt? kap?y? ama k?zda ç?r?lç?plak dedim vazelin varm?d?r burda önce kap?y? usulca yar?s?na kadar kapatt? erkek arkada?? görmesin diye ama kendi hala bak?yo döndü ...
  ... arkada??na vazelin varm? evde dedi çocukda mutfakdan s?v? ya? sürsün diyo sesini duyuyorum k?z gülerek s?v? ya? sürcekmi?sin dedi ama nas?l bak?yo sikime az kald? tutucak sand?m =)
  
  Hiç ona yüz vermeden döndüm arkam? gittim mutfa?a mutfakdan s?v? ya? ar?yorum bi havlu atm?? üstüne gelmi? bana yard?m ediyo güya =))
  
  Ben mutfak cam?n?n kenar?ndaki ?i?elerin hangisi s?v? ya? anlamaya çal???rken geldi geçti önüme bi ?i?eden çay barda??na s?v? ya? koyarken dü?tü havlusu umrunda bile de?il hala ya? dolduruyo ?i?eden .
  
  iyice üstüne yakla?t?m bacaklar?n?n aras?ndan geçti sikim öbür tarafa k?z?n öyle bir iç çeki?i vard?ki anlatamam. =))
  
  ?i?eyle barda?? sehpan?n üstüne koydu elini arkas?na att? sikimin ucunu ok?uyo .
  
  Dedim acil görü?elim ama ?imdi ne yeri ne zaman? çektim bacaklar?n?n aras?ndan sikimi ald?m çay barda??n? dudaklar?n? dilimle yalad?m geçtim yan?ndan
  
  Girdim bizim odaya kitkedim kap?y?da .
  
  bizimki elimde bi çay barda??n? görünce dedi a?k?m o ne dedim s?v? ya? bunununla yap?caz dedi olurmu dedim olur =)
  
  Domald? tekrar önümde dedim hiç s?kma kendini önce bi kaç damla deli?ine damlatt?m birazda parmaklar?ma ba?lad?m i?aret parma??m? deli?ine sokup ç?karmaya .
  
  ara ara kas?yodu kendini ama genel olarak di?er zamanlardaki gibi s?kmad? hiç
  
  usul usul inlemeler ba?lad?
  
  biraz gidip geldikten sonra ba? parma??mla delik iyice yumu?ad? sonra iki parmak biraz can? ac?d? heralde bi an ileri itti kendini saçlar?ndan çektip ba?lad?m iki parmakla bi on dakka ...